1
2
3
4
5
6 

:: Sansthapak Sampadak ::
Late Shambabu Patil

:: Editor ::
Dinesh Patil
(Mobile : 9372912107)

:: Postal Address ::
7, Indira Sadbhavana Bhavan,
Bachelor Road, Wardha - 442001
Maharashtra - INDIA

:: Phone ::
(07152) 232973, 243476

:: Fax ::
(07152) 232973, 274549